SERVEIS

Què es pot fer al Biblio@ccés?
  • Llegir llibres, revistes i premsa.
  • Buscar informació als llibres i al catàleg de les biblioteques.
  • Endur-se documents en prèstec durant 30 dies  (15 llibres o revistes i 6 documents audiovisuals).
  • Navegar per internet (30 min/dia).
  • Utilitzar el servei de gratuït de Wifi.
  • Fer treballs a l'ordinador.
  • Imprimir i/o fotocopiar informació.
  • Partcipar en les activitats que es fan al llarg de l'any (hores del conte, tallers, club de lectura, xerrades, concerts, ...). 
  • Demanar documents de la Biblioteca municipal    ( us els portem l'endemà).